Najważniejsze informacje:
-Bieg Malucha (rocznik 2014 – 2018)
Dystans: ok. 100 m
- Bieg Krasnala (rocznik 2012 – 2013)
Dystans: ok. 150 m
- Bieg Skrzata (rocznik 2010 – 2011)
Dystans: ok. 200 m
- Bieg Młodzika (rocznik 2007 – 2009)
Dystans: ok. 400 m
- Bieg Juniora (rocznik 2004 – 2006)
Dystans: ok. 800 m

Poszczególne zmagania zostaną rozegrane na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
Szkoły Podstawowej w Skrudzinie oraz ścieżkach i drogach leśnych miejscowości Skrudzina.