Oprócz biegu głównego na dystansie 10 km rozegrany zostanie bieg towarzyszący oraz marsz rekreacyjny/nordic walking  – ok. 4 km. Ponadto odbędą się konkurencje dla młodzieży gimnazjalnej, dzieci szkoły podstawowej oraz przedszkolaków.

Szykuje się więc prawdziwe rodzinne bieganie!