Zapisy potrwają do 29 maja 2016 r. (po tym terminie rejestracja tylko w dniu startu - bezpośrednio
w biurze zawodów, jednakże organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego) lub z chwilą wyczerpania limitów.

Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 400 osób łącznie w Biegu Towarzyszącym oraz Biegu Głównym. Więcej informacji w zakładce zapisy.