Z dumą informujemy, że w ramach organizacji I edycji Biegu Barana,
(po zsumowaniu pieniędzy, które wpłynęły: z opłat startowych; od sponsorów i dobroczyńców;
z wolnych datków; do puszek w dniu zawodów; oraz odliczeniu kosztów organizacyjnych imprezy),
zebraliśmy wspólnie łączną kwotę w wysokości 10 809,86 zł,
która w całości została przekazana na pomoc i rehabilitację
naszej małej bohaterki Biegu Barana - Zuzi Konieczny!