Z wielką przyjemnością informujemy,
że po zsumowaniu pieniędzy, które wpłynęły:
z opłat startowych
od sponsorów i dobroczyńców
z wolnych datków
do puszek w dniu zawodów
z licytacji charytatywnej podczas
Maratonu Fitness w Chełmcu (5265,00 zł)

oraz po odliczeniu kosztów organizacyjnych imprezy,
na pomoc Wojtusiowi Komendzie zostało
przekazane w sumie 17 461,75 zł!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom, dobroczyńcom i osobom zaangażowanym
w organizację IV edycji Biegu Barana.

KEEP CALM and WAIT for 5. BIEG BARANA